Вътрешно отделение – 0470/2366 tgrad@mail.bg

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Вътрешно отделение е разположено на трети етаж на болницата.Разполага с:

  • Приемно-консултативен кабинет с ЕКГ
  • Кабинет за ФИД

Отделението по Вътрешни болести е с ПЪРВО ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни болести“

Вътрешно отделение разполага с 10 легла в това число с 2 интензивни легла.

В отделението се лекуват болни с бронхопневмонии.

В отделението работят 3 лекари – 1 с призната специалност по вътрешни болести,1 с призната специалност по вътрешни болести и пулмология,1 без специалност,5 мед.сестри и 4 санитари.

Началник на вътрешно отделение: Д-р Илийка Гачева

Ординатори: д-р Иван Петров

                       д-р Пенка Янева.

                       тел: 0470/52366