Вътрешно отделение – 0470/2366 tgrad@mail.bg

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Извършват се следните клинични изследвания :

  • Биохимични
  • Хематологични

Лабораторията разполага със следните апарати за клинични изследвания:

  • Биохимичен анализатор
  • хематологичен анализатор
  • апарат за кръвна захар
  • електролитен анализатор
  • апарат за коагулация

В клинична лабортория работят 1 лекар с призната специалност ,клиничен лекар,2 клинични лаборанти

 

Началник клинична лаборатория: д-р Кунка Ангелова Латева