Вътрешно отделение – 0470/2366 tgrad@mail.bg

„Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести-Тополовград“ ЕООД

гр.Тополовград

ул.Мусала 1

Управител – 0470/52183

Гл.счетоводител – 0470/53372

Вътрешно отделение – 0470/2366

Факс – 0470/53372

e-mail: tgrad@mail.bg