Вътрешно отделение – 0470/2366 tgrad@mail.bg

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Извършват се  конвенционални рентгенови изследвания.

На разположение са:

  • Рентгенова уредба за графични и скопични изследвания
  • Рентгенова лаборатория

В отделението по образна диагностика работят 1 лекар с призната специалност Образна диагностика ,1 рентгенов лаборант

 

Началник отделение: доц.д-р Спас Николов Спасков- лекар образна диагностика.